No.787俊俏美娇娘@柠檬Mini[50P]_柠檬_秀人网

No.787俊俏美娇娘@柠檬Mini[50P]_柠檬_秀人网

治风痫定搐止惊,疗痈肿排脓住痛。昔人尝云∶宁得一把五加,不用金玉满车。

坚筋骨健步,强志意益精。又云∶附子顶圆正,为头顶歪斜。

酒服七丸,一日三服。除肝热尤和肝气,收目泪且止目疼。

生捣取汁,亦含亦涂。亦明目轻身,惟久服有验。

宿食可消,泄泻能固。花开四种,紫白红黄。

内容:\r宜州姜黄\pj201.bmp\r\r澧州姜黄\pj202.bmp\r味辛,气温。人家园圃,亦每种栽。

Leave a Reply