Vol.259嫩模朱可儿Flower日本旅拍尾随学生剧情主题魅惑写真[72P]_朱可儿_模范学院

Vol.259嫩模朱可儿Flower日本旅拍尾随学生剧情主题魅惑写真[72P]_朱可儿_模范学院

其言不可下者,因阳明仍连太阳,下之则成结胸,且其胸本发满,成结胸尤易,矧其阳明之热,仅在于经,亦断无可下之理,故谆谆以不可下示戒也。又用建瓴汤加减,连服数剂,诸病又愈。

 然燥热者阳明恒有之正病,而有时间见湿热为病,此阳明之变病也。 为其液寒而滑,有流通之性,故能消疮疡热毒肿疼。

 除中者,脾胃之气已伤尽,而危在目前也。至药局所鬻者,乃风化硝,非玄明粉也。

究之,无论或生或炒,皆能顺气开郁、消胀除满,此乃化气之品,非破气之品,而医者多谓其能破气,不宜多服、久服,殊非确当之论。 一老医投以八正散不效,友人高××为出方,用生白芍六两,煎汤两大碗,再用生阿胶二两融化其中,俾病患尽量饮之,老医甚为骇疑,高××力主服之,尽剂而二便皆通,肿亦顿消。

由斯观之,是炙甘草汤之用意,原以补助肾中之气化,俾其壮旺上升,与心中之气化相济救为要着也。 其弟与美医××氏协力治疗之,呕吐卒不止,乞诊于余,当时已认患者为不起之人,但求余一决其死生而已。

凡味辛之至者,皆禀秋金收降之性,故力能下达为降胃安冲之主药。湿宜真武汤,渴者宜五苓散,不渴而滑宜赤石脂禹余粮汤。

Leave a Reply